Avans University of Applied Sciences

Studuj na Avans, nejlepší holandské univerzitě aplikovaných věd

4.11.2021 (čtvrtek) | 16:00 - 17:00

Avans University of Applied Sciences

Avans University of Applied Sciences byla založena v lednu roku 2004 spojením Hogeschool Brabant a Hogeschool’s-Hertogenbosch a je situována ve třech městech v jižní části Holandska. Avans University byla holandským časopisem Elsevier označena za nejlepší univerzitu zaměřenou na aplikované vědy, a to dokonce deset po sobě jdoucí roky.

Na Avans University studuje přes 29 000 studentů zhruba 45 různých druhů kurzů, které umožňují studentům dosáhnout znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro jejich následující kariéru. Avans University nabízí transparentní, diverzifikované, efektivní a k tomu všemu inspirující vědecko-technické zázemí ke studiu a práci, které podporuje osobní rozvoj, výměnu názorů a vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými studenty. Dále univerzita spolupracuje se širokou základnou externích organizací a společností, které umožňují rozvoj i jinde než na akademické půdě. Jako bonus v porovnání s ostatními univerzitami zvítězila Avans University v počtu studentů, kteří byli nadprůměrně spokojeni s úrovní vyučovaných kurzů.

Bakalárske studijní odbory:

  • Environmental Science for Sustainable Energy and Technology
  • Finance and Control International
  • Industrial Engineering & Management
  • International Business

Magisterské studijní odbory:

  • Master of Animation
  • Master of Arts in Fine Art & Design

Studuj na Avans, nejlepší holandské univerzitě aplikovaných věd

4.11.2021 (čtvrtek) | 16:00 - 17:00

dohodni si přímo s univerzitou

15 min online konzultaci

fotogalerie

podívejte se přímo do školy

Menu