The University of Southern Denmark

Studium na TOP dánské univerzitě – University of Southern Denmark (SDU)

4. 11. 2021 (čtvrtek) | 17:00 - 18:00

University of Southern Denmark

University of Southern Denmark (SDU) je institucí vyššího vzdělávání, která poskytuje vzdělání a následné možnosti uplatnění nejvyšší možné úrovně. Toho dosahuje díky dlouhodobé spolupráci s partnery privátní i veřejné sféry a organizacemi poptávajími pracovní sílu. SDU čítá více jak 20 000 studentů, 4000 zaměstnanců a nabízí možnosti studia na 6 kampusech v Odense, Koldingu, Esbjergu, Sønderborgu, Slagelse a Kodani. Všechny kampusy s výjimkou Kodaně nabízí programy vedené plně v angličtině.

Studium na univerzitě je pro studenty z členských zemí EU bezplatné.

Jako studentovi technické fakulty na SDU univerzita garantuje první zaměstnání po skončení bakalářského nebo magisterského studia. Univerzita také garantuje studentům ubytování, podají-li si přihlášku nejpozději do konce dubna.

Proč si vybrat University of Southern Denmark?

 1. Jedna z 50 nejlepších univerzit světa.
 2. Studium probíhá v malých skupinách, což umožňuje každému studentovi prezentovat své nápady a aktivně se zapojit do diskuze s ostatními studenty a lektory.
 3. SDU poskytuje studentům plně technické vybavení a přístup do mezinárodního systému firem, institucí a výzkumníků (výzkumných projektů).
 4. Třetí největší a zároveň třetí nejstarší univerzita v Dánsku.
 5. Vyučující na SDU mají dlouholetou praxí a zkušenosti z oblasti výzkumu, což jim umožňuje předávat studentům vzdělání nejvyšší kvality.

Bakalářske obory:

 • Electronics
 • Mechatronics
 • Mechanical Engineering
 • Engineering, Innovation and Business

Magisterské obory:

 • Mechatronics
 • Engineering, Innovation and Business
 • Electronics
 • Robot Systems
 • Software Engineering

Studium na TOP dánské univerzitě – University of Southern Denmark (SDU)

4. 11. 2021 (čtvrtek) | 17:00 - 18:00

dohodni si přímo s univerzitou

15 min online konzultaci

fotogalerie

podívejte se přímo do školy

Menu