St. Andrew's College

Získej stipendium pro studium na střední škole v Cambridge

4. 11. 2021 (čtvrtek) | 18:00 - 19:00

St. Andrew's College

Soukromá střední škola St Andrew’s College Cambridge dává skvělou možnost britským i zahraničním studentům studovat v centru Cambridge již více než 40 let. Škola klade důraz na individuální přístup s menším počtem studentů ve třídě (v průměru 4 až 6 studentů) a odbornost učitelů, čemuž odpovídají vynikající výsledky studentů.

Škola nabízí širokou škálu kurzů včetně: Pre-A level, A-Level, GCSE nebo University Foundation. Během celého kurzu mají studenti osobního lektora, který jim pomáhá dosáhnout co nejvyšších cílů, výborných výsledků a také najít potenciální univerzitu pro pokračování ve studiu. Pracovitý a snaživý student má také možnost získat prospěchové stipendium, díky čemuž si dokáže snížit cenu školného od 20 do 75 %.

Pre-A Level

Program, trvající obvykle 1 rok, připravuje mezinárodní studenty na studijní program A Level a je určen zejména pro ty, kteří nemají znalost angličtiny a neznají britský studijní systém výuky. Studenti mají 3 povinné předměty – English, English for Academic Purposes a Maths. Další předměty jako Art, Business & Economics nebo Science jsou volitelné. Po skončení programu mohou studenti plynule navázat na program A Level.

A Level

Ideální volba pro studenty, kteří mají přibližnou představu o tom, co by chtěli studovat dále na univerzitě. Program se skládá ze 3 až 4 předmětů studovaných během 2 let, přičemž je podmínkou pro přijetí na univerzitu do Británie nebo jinde ve světě.

GCSE

Program je ekvivalentem ukončení povinné školní docházky a je určen pro studenty, kteří chtějí studovat na střední škole v Anglii, ale jsou velmi mladí nebo nemají požadovanou úroveň angličtiny. V malých skupinách všichni studenti navštěvují 9 předmětů: English Language, English Literature, Maths, Chemistry, Art, Biology, Physics, Second Language or Business Studies.

University Foundation

Tento studijní program je ekvivalentem programu A level. Program je určen pro starší studenty 16,5+, kteří se plánují hlásit na univerzitu v UK. Program trvá obvykle 1 rok.

Získej stipendium pro studium na střední škole v Cambridge

4. 11. 2021 (čtvrtek) | 18:00 - 19:00

dohodni si přímo se školou

15 min online konzultaci

fotogalerie

podívejte se přímo do školy

Menu